• Historie Noordpool-U.F.C. Periode 1947-1980

 • De periode na de oorlog

  Het competitieverloop van het eerste elftal kenmerkte zich door hoogte- en dieptepunten. In het seizoen 1949-1950 eindigde Noordpool in de 3e Klasse op de laatste plaats, doch in de promotie / degradatiecompetitie, waaraan naast Noordpool ook Hellas (voorlaatste 3e K1asse) en de 4e klas-kampioenen Harkema Opeinde en Gronitas deelnamen, kon men zich ongeslagen handhaven.

 • Ook in het daarop volgend jaar, waarin T.V.V. 3e Klas kampioen werd, was de laatste plaats weer voor de Uithuizers weggelegd en dat betekende degradatie naar de inmiddels ingestelde 4e Klasse.
  Twee jaar later stond geel-zwart in de 4e Klasse definitief boven aan en in het levendig voetbalduel, dat promotie heet, veroverde het de eerste plaats en keerde weer terug naar de 3e Klasse.
  De beslissing viel in Zuidlaren, waar de club van die naam met 3-2 werd geklopt.
  Drie jaar heeft Noordpool zich in de 3e Klasse kunnen handhaven. Van 1956 tot 1964 speelde het in de 4e Klasse.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  1947-1948
  De trainer in die dagen verdiende ook weinig, namelijk ƒ 15,00 per week.
  In 1947 werd het 25-jarig- bestaan gevierd.

 • Afscheid van Kobus Kuis met o.a. Jan Bonnema, voorzitter Eggens, Johan Kipperman, Piet Blink en Reinier de Rouw.
 • 1953-1954
  Het 1e elftal behaalde het kampioenschap en promoveerde naar de 3e Klasse. Door de voorzitter werd een bezoek aan een interlandwedstrijd aangeboden. Hoe werd hier op gereageerd? De heren hadden liever een reisje met de dames. Voorzitter Eggens vroeg daarop om met voorstellen te komen, die kwamen echter niet, zodat er verder niets gebeurde. Ook werd in 1953 besloten een vaste trainer in dienst te nemen.

 • Achterste rij v.l.n.r.: B. Kuis, D. Bakker, J. Veenstra, K. Kuis en W. Bos
  Voorste rij v.l.n.r.: A. Bos, D. Kracht, D. Dost, K. Huizing, P. Sietsema en L. Knol

 • Foto Jeugdelftal ca. 1955
 • 1958-1959
  Secretaris was dhr. Bisschop, hij besloot definitief zijn functie ter beschikking te stellen. Zijn opvolger werd J.Veenstra.

   

   

   

   

   

  <<---- Foto Links:
  Staand v.l.n.r.: S.Bisschop (trainer/leider), J.Bijlsma, R.v.d.Wijk, T.Knol, R.Bonnema, F.de Pater en H.Wiechman.
  Geknield v.l.n.r.: S.Wierema, de Vries, B.Dob, F.Langeland, K.Dobma en ?.

 • 1960-1961
  Een bijzonder feit deed zich voor bij de A-junioren: ze werden kampioen. Het bijzondere lag in het feit dat dit elftal de eerste kampioen van Nederland werd. Op 22 November 1960 vond dit unieke feit plaats.

  1961-1962
  De secretaris Veenstra krijgt een telefoonaansluiting.

  1962-1963
  Volgens de notulen zullen de jeugdleiders worden voorzien van een jeugdleidertenue, welke eigendom van de vereniging blijft. Ook wordt er gevraagd naar de nieuwe medaillekast die indertijd bij het 40-jarig bestaan is geschonken. Men vindt dat het wel erg lang duurt voordat deze opgehangen wordt. Er ontbreekt kennelijk een onderdeel waaraan de kast moet worden opgehangen, nl. de haakjes. Tevens wordt dit jaar een bondvlag aangeboden door dhr. J. van Marle (de huidige bondvoorzitter KNVB). (zie foto rechts).

 •  

  Tijdens het veertig jarig bestaan en de daarbij horende festiviteiten was Willeke Alberti te gast. J.Veenstra overhandigd aan Willeke Alberti een herinneringslint ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de voetbalvereniging Noordpool-U.F.C. (Zie foto links.)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   

   

   

  1964-1965

  Naast vreugde ook leed. Leed om het overlijden van de secretaris van de elftalcommissie, dhr. J.Kracht op 20 september. Vreugde om het kampioenschap van het eerste elftal, dat promoveerde naar de 3e Klasse van de KNVB. Bij de uitermate belangrijke wedstrijd Noordpool - Eenrum op 14 maart, verschenen de supporters met geel-zwart geverfde klompen langs het veld. Ook de A1-junioren werden kampioen.

 • 1e Elftal Kampioen 1964-1965

 • Op de foto, staand v.l.n.r.: Janske Veenstra (trainer), Siebrand Wierema, Henk Bos, Karel van de West, Bert Stiekema, Frits Langeland, Piet Blink en Maarten Hofman (grensrechter).
  Gehurkt v.l.n.r.: Hannes Hoek, Jan Hulsinga, Jan Bekkering, Piet Wieringa en Gerard Ernens.

 • Kampioenselftal 1964-1965 (reünietoernooi 1990)
 • Kampioenselftal 1964-1965 in 1990 met bestuursleden en wisselspelers. De bestuursleden (achterste rij): A.J.Spieker (voorzitter), J.Bos, J.Venema, K.Koelikamp. Op de foto vind je ook de wisselspelers Geert Sandjer, Geert Kaap en Jan Weessies.
 • 1965-1966
  Het 2e elftal werd kampioen. Ook de A1- en B1-junioren zijn kampioen geworden.
  De accommodatie onderging een hele verbetering door het gereedkomen van de H.J.Brontshal.
  De trainer dhr. J.Veenstra, tevens secretaris werd per 1 juni als trainer vervangen door dhr. H.Smink uit Bedum.

  1967-1968
  Een jaar met veel leed en weinig vreugdevolle gebeurtenissen. Eerst het overlijden van consul J.Bisschop. Dan het overlijden van Burgemeester Brinkman. Op 5 Juni 1967 overleed dhr. H.J.Bronts, directeur Gemeentewerken. Via zijn functie heeft hij veel voor de vereniging betekend. Ook wordt er een nieuwe trainer aangetrokken, nl. dhr. J.Raatjes uit Groningen.

  1968-1969
  De gewenste verlichting op het oefenveld is nog niet gerealiseerd. De Supportersvereniging laat zich van een heel goede kant zien, aangeboden wordt een bedrag van ƒ 1100,00 voor de verlichting. Tijdens de Pinksterdagen is er een sportuitwisseling met de Sport- und Turnvereinigung Heisebeck, Duitsland.

  1970-1971
  Het 1e elftal werd kampioen in een zenuwslopende wedstrijd tegen Gronitas voor 1500 toeschouwers en promoveerde voor het eerst in haar bestaan naar de tweede klasse.

 • 1e elftal kampioen 1970-1971
 • 3e Elftal Kampioen 1970-1971
 • Achterste rij v.l.n.r. Piet Blink, Rosco Eiten, Albert Schipper, Gerard Veenstra, Klaas Timmer (trainer), Siert Haan, Jan Bekkering, Henk Bos en Nier de Rouw (grensrechter).
  Voorste rij v.l.n.r.: Harrie v.d. Linde, Bauke Dijkstra, Henk Leegte, Henk v.d. Land, Roelf v.d. Land, Jan Hulsinga, Jannes Nienhuis en Jaap Koelikamp.

 • Staand v.l.n.r.: Bert de Vos (voorzitter), Willem Knipper, Egbert Smith, Klaas Smith, Martinus Groendijk, Geert Sandjer (bestuurslid) en Bert Stiekema.
  Geknield v.l.n.r.: Fokko Bos, Piet Teerling, Piet Dijkstra, Dirk Dob, Klaas Bisschop en Pieter Heun.

 • Op 30 april werd op uitnodiging van VW-dealer H.v.d. Straten een reisje gemaakt naar de VW fabrieken te Emden.

  Tijdens de Pinksterdagen was er de uitwisseling met de SV.Heisebeck. In december overleed een van de Noordpool mensen van het Eerste uur; speler en bestuurslid F.Schuitema. De heer B.de Vos volgt "dokter" Spieker op als voorzitter.

 • Ook een belangrijk feit was het verschijnen van het clubblad “Novaria”.
  Drieënveertig jaar lang werd het clubblad op papier uitgebracht. Vanwege afnemende belangstelling werd er overgegaan op een digitale versie van het clubblad. Dat hield slecht één jaar stand. Toen verdween deze belangrijke en leuke clubinfo.

  Voorloper van het clubblad Novaria was het cluborgaan Noordpool Revue.
  Dit blad verscheen voor het eerst in 1959.

 • 1971-1972
  Feestvreugde en droefheid gingen dit jaar hand in hand. Feestvreugde vanwege het 50-jarig bestaan. Op de feestavond overhandigde Jo van Marle, voorzitter van de KNVB een vlag met wimpel.
  Droefheid vanwege degradatie van het 1e elftal uit de tweede Klasse.

  Een opmerkelijk feit ; voor het eerst een Noordpool damesteam op de velden o.l.v. coach Nier de Rouw.
  Een bericht uit een Novaria van 1971:

 •  

   

   

   

   

  Op de foto rechts:
  Achterste rij v.l.n.r.: R. de Rouw (trainer), ? van Alteren, Cobie Zuidema, Johanna Doornbos, Hillie Schuitema, Ellie Berendsen, Gerrie Berendsen en Lina Gjaltema.
  Voorste rij v.l.n.r.: Johanna Klatter, ?, Jannie Gjaltema, Hanneke Wieringa, Hennie Buikema, ?, Martha Hofsté.

 • 1972-1973
  In het eerste jaar direct het 1e kampioenschap van het vorig seizoen opgerichte damesteam. Verder realisatie van de lichtinstallatie en verbetering van de drainage van de velden. Uitwisseling met de v.v. Lekkerkerk en met de Duitse vrienden uit Heisebeck. Geert Sandjer wordt benoemd als bijzonder lid van de T.u.S. Heizebeck.

  1973-1974
  De supportersvereniging komt de club verrassen met een geluidsinstallatie. Met de v.v. Lekkerkerk vindt weer een uitwisseling plaats. Vermeldenswaard is het voortreffelijk spel tegen Veendam en SC Cambuur. In februari 1974 wordt een begin gemaakt het plaatsen van reclameborden.

  1974-1975
  Het dameselftal wordt voor de 4e keer in successie kampioen. De heer Jans Veenstra wordt de nieuwe voorzitter als opvolger van Bert de Vos. Ook dit seizoen weer veel sportuitwisselingen met o.a. v.v. Lekkerkerk, Frisia Lega en v.v. Germania Leer.

 • 1975-1976
  Het eerste elftal degradeert naar de 4e Klasse van de KNVB. Voor het eerst sinds 10 jaar konden weer schaatswedstrijden worden georganiseerd. Het vertrek van de trainer dhr. Dekker en het aanstellen van de nieuwe trainer dhr. Ko Mulder uit Delfzijl. Voor het eerst het aantrekken van een betaalde jeugdtrainer, dhr. Nanno Winkel.

  1976-1977
  Dit jaar nam de voorzitter van de supportersvereniging afscheid, zijn taak wordt overgenomen door de heer Oudhof. Op bescheiden schaal werd het 55-jarig bestaan gevierd.

 • Op de foto:
  Achterste rij v.l.n.r.: Wob Knollema (bestuur) Ko Mulder (trainer), Theo Hilbert (grensrechter), Henk v/d Land, Jan Stoppels, Geert Kaap (bestuur), Wieb Stoppels, Eilco Sietsema, Albert Beukema, Bert Schuitema, Karel Grift, Chris Eleveld, Nanno Winkel (jeugdtrainer) en Geert Sandjer (bestuur).
  Voorste rij v.l.n.r.: Appie Schipper (leider), Jan Bekkering (leider), Theo Schollema, Bernard Bloem, Klaas de Rouw, Jaap Koelikamp, Henk Leegte, Johnny Veenstra, Frans Nanninga, Jans Veenstra (bestuur) en Bert Stiekema (bestuur).

 • 1977-1978
  Het eerste elftal werd kampioen en promoveerde naar de 3e klasse. Ko Mulder nam op eigen verzoek afscheid als trainer en wordt opgevolgd door Jan Hardenbol.

  Het dameselftal wordt voor de zesde keer kampioen. Als enig Nederlands damesteam wordt deelgenomen aan een groot toernooi in Duitsland. Tot slot vermeldt het jaarverslag het overlijden van de ereleden Derk Bonnema en Willem Bos (oud-bestuursleden).

  1979-1980
  De betaalde voetbalclub AZ ‘67 kwam naar Uithuizen en won met ruime cijfers.

 • Op de foto:
  Achterste rij v.l.n.r.: Bé Tiggelaar (leider), Henk Leegte, Bé Hofsté, Geert Broersma, Jan Bekkering, Eddy Kuis, Tammo Smit en Pieter Heun (leider).
  Voorste rij v.l.n.r.: Henk Hoek, Johannes Lüürssen, Jan Weessies, Harrie Heijnen, Bert Schuitema en Maarten Riksten.