• Vrijwilligerstaken en Vacatures

 • Bij Noordpool zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers. Eigenlijk vindt het bestuur dat elk lid tenminste een paar keer per jaar een vrijwilligerstaak uitvoert. Daarnaast hebben wij ook af en toe vacatures open staan voor bijvoorbeeld posities in het jeugdvoetbal. Hieronder staan vacatures en vrijwilligerstaken waar Noordpool mensen voor zoekt.

 • Wedstrijdsecretarissen (3 personen)

 • Wil jij van grote toegevoegde waarde zijn voor de vereniging? Vind jij het leuk om een actieve rol te hebben in alles wat met wedstrijdzaken te maken heeft? Het wedstrijdsecretariaat heeft in de loop der jaren een steeds centralere plaats gekregen in onze vereniging. Om het werk wat meer te verdelen en een professionaliseringsslag te maken heeft het bestuur daarom besloten om de huidige wedstrijdsecretaris qua functie op te delen. Wij zoeken daarom 3 wedstrijdsecretarissen die als aanspreekpunt fungeren binnen de vereniging, één persoon voor de pupillen, één voor de junioren en één iemand voor de senioren. Eén van deze personen zal als hoofdcoördinator optreden en is eindverantwoordelijk voor de planning van kleedkamers en de velden.  

  Als wedstrijdsecretaris:

  - plan je de kleedkamers en velden.

  - onderhoud je contacten met de consul over veldkeuringen en eventuele afgelastingen.

  - communiceer je met de scheidsrechtercoördinator over scheidsrechtertoewijzingen.

  - geef je de ingeplande wedstrijden door aan de kantinecommissie.

  - zorg je voor het doorgeven van de juiste wedstrijduitslagen.

  - heb je contact met tuchtzaken en elftalleiders betreft schorsingen.

  - heb je regelmatig contact met de wedstrijdsecretarissen van andere clubs.

  - zorg je voor de jaarlijkse opgave van elftallen bij de KNVB.

  Als wedstrijdsecretaris ga je ook werken met Sportlink (een computerprogramma) en de KNVB Wedstrijdzaken app voor bijvoorbeeld het doorgeven van elftalwijzigingen en het doorgeven van wedstrijduitslagen. Dus een klein beetje handigheid met computers en smartphones is wel gewenst. Hiervoor zal wel ondersteuning aangeboden worden vanuit de vereniging.

  Lijkt het jou interessant om deze belangrijke functie te vervullen bij Noordpool-U.F.C.? Neem dan contact op met Marcel Dob (06-20913573). 

 • Barmedewerker

 • Lijkt het je leuk om af en toe achter de bar te staan tijdens wedstrijd- of trainingsdagen? Meld je aan bij Diana Gejas via 06-24874106 

 • Scheidsrechter

 • Zou je wel eens een wedstrijdje willen fluiten, dan wel in de jeugd dan wel bij de senioren? Neem dan contact op met Jasper Zuidema (06-57275107)